RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DOM sp. z o.o., sp.k. z siedzibą w Nidzicy, 13-100 Nidzica, ul. Żeromskiego 12; 
2) Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: rodo@psbdom.pl
3) Celem zbierania danych jest wystawienie faktur i dokumentów magazynowych zgodnie z art. 106 e pkt.1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług na podstawie art. 6 ust 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r; 
4) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
5) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wystawienia faktury VAT. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wystawienie faktury VAT 
6) Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą zostać udostępnione odpowiednim organom kontroli zgodnie z przepisami prawa oraz w przypadku wyrażenia woli otrzymania faktury w formie korespondencyjnej Pana/Pani dane będą udostępnienie Poczcie Polskiej S.A. w zakresie niezbędnym do zaadresowania korespondencji; 
7) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z art. 112 ustawy o podatku od towarów i usług oraz art. 70 §1 Ordynacji Podatkowej a następnie będą archiwizowane;
 8) Otrzymanie faktury jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości powyższych zapisów