Porady

KABE AKORD – Najnowocześniejsza linia mas tynkarskich do natrysku

Najnowszym produktem z linii natryskowych mas tynkarskich AKORD firmy Farby KABE jest MARMURIT AKORD tynk mozaikowy na bazie naturalnego kruszywa granitowego z dodatkiem połyskującej miki. Masy tynkarskie z linii AKORD charakteryzują się łatwą aplikacją, wysoką wydajnością a przede wszystkim wyjątkowo równomierną i wyraźną fakturą. Szczególnie są polecane do stosowania na dużych powierzchniach oraz na podłożach o zakrzywionych, nieregularnych kształtach. Mogą być stosowane zarówno na podłożach mineralnych (jak np.: beton, tynk wapienny, wapienno-cementowy i cementowy) jak i pokrytych dobrze związaną powłoką malarską na bazie tworzyw sztucznych. Dostępne są w szerokiej palecie kolorów co pozwala na swobodne kształtowanie wizerunku architektonicznego budynków.

kabe.jpg

1. GŁÓWNE ZALETY NATRYSKU MAS TYNKARSKICH

1.1 Wyższe tempo aplikacji mas tynkarskich /więcej inwestycji  przy niższych kosztach własnych/

1.2 Wyższa wydajność w stosunku do tynków nakładanych ręcznie /nisze koszty materiału/ -

1.3 Mniejsze zapotrzebowanie na siłę robocza do natrysku /niższe koszty robocizny/

1.4 Bardziej jednorodna i wyraźna faktura wyprawy tynkarskiej /lepszy efekt/

1.5 Łatwa aplikacja także na powierzchniach zakrzywionych, krzywoliniowych oraz poziomych /szerszy zakres stosowania/.

1.6  Szeroka paleta mas tynkarskich do natrysku

1.7 Łatwiejsze wykonywanie odcięć i przerw roboczych.

 

2. PRODUKTY WCHODZĄCE W SKŁAD LINII AKORD

2.1. MARMURITAKORD – Mozaikowa masa tynkarska do natrysku maszynowego 

Główne zalety

- wysokie walory dekoracyjne wielobarwnejwyprawy tynkarskiej z połyskującą miką;

- gotowe kompozycje kolorystyczne na bazienaturalnego granitu;

- szybki proces przygotowania gotowegomelanżu w systemie COLORATO;

- możliwość tworzenia również własnychkompozycji kolorystycznych;

- szybki i łatwy w nakładaniu technikąnatryskową AKORD;

- wysoka przyczepność do podłoża;

- duża odporność na ścieranie i uszkodzeniamechaniczne;

- niska nasiąkliwość powierzchniowa i dobraparoprzepuszczalność;

- wysoka odporność na niekorzystnedziałanie czynników atmosferycznych.

Przeznaczenie

do natryskowego wykonywania cienkowarstwowychwypraw tynkarskich na zewnątrz i wewnątrz budynków. Szczególnie polecana jestdo dekoracyjnego wykończenia ścian w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu(jak np.: klatki schodowe, przedpokoje, korytarze i ciągi komunikacyjne) orazelementów architektonicznych występujących na elewacjach budynków (tj.: cokoły,pilastry, gzymsy). Do stosowania na podłożach mineralnych (jak np.: beton, tynkcementowy i cementowo-wapienny), jak i na podłożach pokrytych dobrze związanąpowłoką malarską na bazie tworzyw sztucznych. Przed nakładaniem masytynkarskiej podłoże wymaga zagruntowania preparatem Grunt MARMURIT GT barwionympod ten sam melanż mozaiki, a na podłożach chłonnych również preparatemBUDOGRUNT ZG lub BUDOGRUNT WG. Uwaga: Ze względu na specyfikę produktu, niezaleca się jego stosowania na powierzchniach narażonych na długotrwałe ibezpośrednie działanie wody oraz w systemach ociepleń. Tynk w ciemnychmelanżach nie powinien być stosowany na bezpośrednio nasłonecznionychelewacjach ze wzg. na nadmierne nagrzewanie i możliwość pogorszenia estetykiwyprawy.

Parametrytechniczne

- faktura: pełna

- grubość ziarna: 0,6 mm;

- kolorystyka: melanże kolorystyczne według wzornikakolekcji MARMURIT AKORD Farby Kabe;

- min. zużycie: 2,4 kg/m2

- opakowanie: 15 kg

- paroprzepuszczalność: kat. V2 /średnia/

- absorpcja wody: kat. W3 /niska/

Dokumentyformalno-prawne

spełnia wymagania normy PN-EN 15824PN-EN 15824

2.2. ARMASIL T AKORD – Silikonowa masa tynkarska do natryskumaszynowego 

Główne zalety

- najwyższa odporność na niekorzystne warunki zewnętrzne

- wysoka odporność na zabrudzenia z efektem „samooczyszczania”

- wysoka wydajność

- bardzo dobra przyczepność do podłoża

- zabezpieczony przed porostem glonów i grzybów

- szybka i łatwa aplikacja

- możliwość dodatkowej inkrustacji brokatem

Przeznaczenie

do natryskowego (mechanicznego) wykonywania cienkowarstwowych wyprawtynkarskich na zewnątrz budynków. Szczególnie polecana do stosowania na dużychpowierzchniach oraz na podłożach o zakrzywionych, nieregularnych kształtach.Wyróżnia się wysoką wydajnością i szybkością nakładania. Przeznaczona zarównona podłoża mineralne (jak np.: beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny), jaki na podłoża pokryte dobrze związaną powłoką malarską na bazie tworzywsztucznych. Przed nakładaniem masy tynkarskiej podłoże wymaga zagruntowaniapreparatem Grunt ARMASIL GT (GB/GK).

Parametry techniczne

- faktura: pełna

- grubość ziarna: 1,5 mm;

- kolorystyka: wg wzornika KABE, NCS lub dostarczonego wzoru /możliwe douzyskania przy użyciu pigmentów nieorganicznych/

- średnie zużycie: 1,5 mm – 2,2 kg/m2

- opakowanie: 20 kg

- paroprzepuszczalność: kat. V2 /średnia/

- absorpcja wody: kat. W2 /średnia/

- okres przydatności do stosowania: 12 miesięcy od daty produkcji

Dokumenty formalno-prawne

spełnia wymaganianormy PN-EN 15824

2.3. NOVALIT T AKORD – Polikrzemianowa masatynkarska do natrysku maszynowego

Główne zalety

- mineralny charakter

- niaskoalkaliczny odczyn (pH 8÷9,5)

- wysoka odporność na niekorzystne warunki zewnętrzne

- wysoka wydajność

- bardzo dobra przyczepność do podłoża

- zabezpieczony przed porostem glonów i grzybów

- szybka i łatwa aplikacja

- możliwość dodatkowej inkrustacji brokatem

Przeznaczenie

do natryskowego (mechanicznego)wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz budynków.Szczególnie polecana do stosowania na dużych powierzchniach oraz na podłożach ozakrzywionych, nieregularnych kształtach. Wyróżnia się wysoką wydajnością iszybkością nakładania. Przeznaczona zarówno na podłoża mineralne (jak np.:beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny), jak i na podłoża pokryte dobrzezwiązaną powłoką malarską na bazie tworzyw sztucznych. Przed nakładaniem masytynkarskiej podłoże wymaga zagruntowania preparatem Grunt NOVALIT GT (GB/GK).

Parametry techniczne

- faktura: pełna

- grubość ziarna: 1,5 mm; 2,0 mm

- kolorystyka: wg wzornika KABE, NCS lub dostarczonego wzoru /możliwe douzyskania przy użyciu pigmentów nieorganicznych/

- średnie zużycie: 

1,5 mm – 2,2 kg/m2

2,0 mm – 2,8 kg/m2

- opakowanie: 20 kg

- paroprzepuszczalność: kat. V2 /średnia/

- absorpcja wody: kat. W2 /średnia/

- okres przydatności do stosowania:  12 miesięcy od daty produkcji

Dokumenty formalno-prawne

spełnia wymaganianormy PN-EN 15824

2.4. PERMUROAKORD – Akrylowa masa tynkarska do natrysku maszynowego

Główne zalety

- wysoka odporność na niekorzystne warunkizewnętrzne

- wysoka wydajność

- bardzo dobra przyczepność do podłoża

- zabezpieczony przed porostem glonów igrzybów

- szeroka paleta kolorów

- szybka i łatwa aplikacja

- możliwość dodatkowej inkrustacji  brokatem

Przeznaczenie 

do natryskowego (mechanicznego) wykonywania cienkowarstwowych wyprawtynkarskich na zewnątrz budynków. Szczególnie polecana do stosowania na dużychpowierzchniach oraz na podłożach o zakrzywionych, nieregularnych kształtach.Wyróżnia się wysoką wydajnością i szybkością nakładania. Przeznaczona zarównona podłoża mineralne (jak np.: beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny), jaki na podłoża pokryte dobrze związaną powłoką malarską na bazie tworzywsztucznych. Przed nakładaniem masy tynkarskiej podłoże wymaga zagruntowaniapreparatem Grunt PERMURO GT (GB/GK).

Parametry techniczne

- faktura: pełna

- grubość ziarna: 1,0  mm; 1,5 mm; 2,0 mm

- kolorystyka: wg wzornika KABE, NCS lubdostarczonego wzoru

- średnie zużycie:

1,0 mm – 1,5 kg/m2

1,5 mm – 2,0 kg/m2

2,0 mm – 2,5 kg/m2

- opakowanie: 20 kg

- paroprzepuszczalność: kat. V2 /średnia/

- absorpcja wody: kat. W2 /średnia/

- okres przydatności do stosowania:  24 miesiące od daty produkcji.

Dokumenty formalno-prawne

spełnia wymaganianormy PN-EN 15824

3. TECHNIKA NATRYSKOWEGO NAKŁADANIA MASTYNKARSKICH AKORD

3.1. WARUNKI ATMOSFERYCZNE

- Temperatura powietrza i podłoża : od +5°C do +25°C

- Wilgotność względna powietrza:  ≤ 75%

- Pogoda: bezwietrzna /ewentualnie zastosowanie szczelnych plandek ochronnych/

3.2. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA

Podłoże musi być nośne (bez rys i spękań), odtłuszczone, równe i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadku występowania porostu glonów i/lub grzybów podłoże należy oczyścić mechanicznie, a następnie zmyć wodą i odkazić preparatem ALGIZID. Stare i/lub zabrudzone podłoża umyć i odtłuścić wodą z dodatkiem preparatu CLEANFORCE. Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie) trzeba usunąć. W sytuacji, gdy nierówności podłoża są znaczne (od 5 do 15 mm), ścianę należy wstępnie wyrównać zaprawą wyrównawczą, a następnie całą powierzchnię przeszpachlować zaprawą klejąco-szpachlową KOMBI. Przy mniejszych nierównościach (do 5 mm) można od razu podłoże wyrównać i wygładzić zaprawą klejąco-szpachlową KOMBI. Podłoża chłonne przed nakładaniem zapraw wyrównawczych i/lub szpachlowych należy zagruntować preparatem BUDOGRUNT ZG. Zastosowanie zapraw szpachlowych i/lub wyrównawczych powinno być zgodne z kartami technicznymi tych produktów. Świeże podłoża betonowe, tynki cementowe i cementowo--wapienne można tynkować dopiero po upływie min. 4 tygodniowego okresu sezonowania.

3.3. GRUNTOWANIE

Przed natryskiem tynku podłoże należy zagruntować odpowiednim preparatem dla danej masy tynkarskiej. Okres sezonowania zastosowanego na podłożu preparatu przed nakładaniem tynku wynosi ok. 24 godzin. Zalecamy zastosowanie preparatu podbarwionego pod kolor tynku. UWAGA: Bezpośrednio przed aplikacją należy zabezpieczyć wszelkie elementy budynku które nie są przeznaczone do tynkowania.

3.4. PRZYGOTOWANIE MASY DO APLIKACJI

Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Po długim okresie magazynowania, a bezpośrednio przed użyciem, masę należy dokładnie wymieszać (wiertarką/mieszarką wolnoobrotową z mieszadłem koszykowym), aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Dalsze mieszanie nie jest wskazane, gdyż może doprowadzić do nadmiernego napowietrzenia masy. W uzasadnionych przypadkach masę tynkarską ARMASIL T AKORD, NOVALIT T AKORD, PERMURO AKORD można rozcieńczyć niewielką ilością wody pitnej (dodając max. 0,1 litra na 20 kg tynku). Przy ustalaniu ilości wody należy uwzględnić: rodzaj podłoża, warunki wysychania i technikę aplikacji.

3.5. TECHNIKA NATRYSKOWEJ APLIKACJI TYNKU

Masę tynkarską nakładać na podłoże przy pomocy pneumatycznego urządzenia natryskowego o ciśnieniu roboczym 3÷4 atm. i średnicy dyszy 4-6 mm. Podczas natrysku masy pistolet należy prowadzić prostopadle do podłoża w odległości 0,5÷0,6 m.

3.6. WYSYCHANIE

Czas schnięcia nałożonej na akrylowej podłoże masy tynkarskiej (w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi ok. 6 godzin, zaś masy mozaikowej, polikrzemianowej i silikonowej po 24 godzinach. Całkowite utwardzenie wyprawy tynkarskiej następuje po ok. 48 godzinach. Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres wysychania nawet do kilku dni. Nowo nałożoną masę tynkarską chronić przed opadami atmosferycznymi i kondensacją wilgoci, aż do całkowitego utwardzenia wyprawy.

3.7. WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Na efekt końcowy wykonanej wyprawy tynkarskiej może mieć wpływ rodzaj podłoża. Dlatego też, w przypadku występowania niejednorodnego podłoża, zaleca się wcześniejsze przeszpachlowanie całej jego powierzchni zaprawą klejąco-szpachlową KOMBI. W celu uniknięcia różnic kolorystycznych niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną w jednym cyklu roboczym materiałem z tej samej partii produkcyjnej, metodą „mokre na mokre”. Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia należy umyć wodą. Podczas nakładania i wysychania masy tynkarskiej powinna występować bezdeszczowa pogoda z temperaturą powietrza od +5°C do +25°C. Należy unikać pracy na powierzchniach bezpośrednio nasłonecznionych i przy silnym wietrze. W celu ochrony niewyschniętej wyprawy tynkarskiej przed szkodliwym oddziaływaniem czynników atmosferycznych zaleca się zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich plandek ochronnych.

Porady

Trwa ładowanie...

Inspiracje

Trwa ładowanie...