Porady

Sposób na ciepłą podłogę - FERMACELL

Suche jastrychy to sprawdzony sposób na wykonanie podkładów pod posadzki. Jest to świetne rozwiązanie do stosowania zamiast tradycyjnych wylewek na stropach monolitycznych oraz lekkich stropach drewnianych.

001_family_8650578_tif.jpg

Suche elementy jastrychowe mają wymiary 500 x 1500 mm i składają się z dwóch, połączonych fabrycznie ze sobą płyt gipsowo - włóknowych FERMACELL o gr. 10 mm każda. Płyty osadzone są jedna na drugiej i przesunięte względem siebie o 50 mm dla uzyskania szerokiej zakładki, która umożliwia sklejenie krawędzi kolejnych elementów, układanych na stropie „jednym ciągiem”. Pozwala to na uzyskanie równej, poziomej, jednolitej i wytrzymałej płaszczyzny pod każdy rodzaj posadzki (elementy jastrychowe FERMACELL przenoszą obciążenia 0,8–1,5 kN/punkt, czyli ok. 8000–15000 kN/m²). Sposób montażu i optymalny format płyt bardzo skracają czas wykonania podłogi, a dodatkową zaletą suchej technologii jest możliwość natychmiastowego poruszania się po powierzchni podłogi oraz przystąpienie do prac posadzkowych zaraz po stwardnieniu kleju łączącego poszczególne elementy.

Poza płytami bez izolacji, w systemie występują też elementy z fabrycznie wbudowaną dodatkową warstwą izolacji akustycznej o gr. 10 mm z miękkiej płyty pilśniowej lub twardej wełny mineralnej oraz elementy z izolacją termiczną z pianki PS o grubości 20–60 mm. Ich zastosowanie eliminuje, występujące w innych technologiach, czynności związane z izolacją stropów i w istotny sposób zmniejsza nakład pracy. W zabudowie podłogowej FERMACELL wykorzystuje się także kruszywo z lekkiego gazobetonu. Stosowane jest ono do niwelacji nierównych powierzchni stropów oraz wyrównania różnic wysokości podłoża – bez ubijania i zagęszczania. Przy okazji ten lekki materiał o porowatej strukturze zwiększa ochronę stropów przed działaniem ognia od góry i przyczynia się do poprawy ich dźwiękochłonności. W przypadku lekkich drewnianych stropów belkowych często zachodzi potrzeba ich dociążenia w celu ograniczenia przenikania dźwięków mechanicznych. Tradycyjnie funkcję tę spełniały, kłopotliwe ze względu na czas i charakter robót, mokre wylewki cementowe. Ich zastosowanie często kolidowało z graniczną wytrzymałością stropów niedostosowanych do tak dużych obciążeń.
W systemie FERMACELL zoptymalizowano to zagadnienie. Tekturowa mata o strukturze plastra miodu i o wys. 30 mm z wypełnieniem kruszywem mineralnym dociąża drewniane stropy belkowe w sposób nie zagrażający ich wytrzymałości. Jednocześnie, zastosowanie jej wraz z systemowymi elementami podłogowymi izolowanymi akustycznie, poprawia efekt tłumienia dźwięków mechanicznych na drewnianych stropach belkowych nawet o 34 dB.

 MONTAŻ

Przy układaniu elementów jastrychowych FERMACELL wilgotność powietrza nie powinna przekraczać φ =70%.  W celu uniknięcia powstawania mostków akustycznych na styku podłoża ze ścianami należy położyć dostępną w handlu taśmę do izolacji krawędzi (samoprzylepną taśmę PU, taśmę PS lub w przypadku szczególnych wymogów p.poż. paski wełny mineralnej o gr. 10 mm). 
Elementy jastrychowe FERMACELL powinny opierać się całą powierzchnią na suchym, wytrzymałym, nośnym podłożu. Jeżeli masywny, świeży strop albo niedostatecznie zaizolowana płyta fundamentowa podłogi piwnicy lub przyziemia zawiera nadmierną ilość wilgoci, płyty FERMACELL należy zabezpieczyć wcześniejszym ułożeniem izolacji przeciwwilgociowej z folii PE 0,2 mm sklejanej na stykach i wywiniętej brzegami na ściany. Przed ułożeniem płyt na drewnianym stropie belkowym należy skontrolować stan jego konstrukcji i ustabilizować poszycie, które nie może uginać się i sprężynować.  Stare, nierówne, ślepe podłogi drewniane można wyrównać, używając podsypki poziomującej FERMACELL. Wcześniejsze ułożenie warstwy z mocnego papieru bitumowanego stanowi zabezpieczenie przed „ucieczką” podsypki poziomującej w przestrzeń między belkami. Podsypkę można także wykorzystać do niwelacji stropów masywnych oraz umieścić w niej wszelkie przewody zasilające.  W pierwszym elemencie pierwszego szeregu należy odciąć wystającą zakładkę po stronie wzdłużnej i poprzecznej. Z kolejnych elementów pierwszego rzędu odcinamy tylko zakładkę wzdłużną.  Układanie elementów jastrychowych odbywa się jednym ciągiem od lewej strony do prawej.

Sklejane krawędzie kolejnych płyt dociska się wkrętami lub zszywkami w celu właściwego, równomiernego rozprowadzenia kleju, który osiąga pełną wytrzymałość po ok. 20 godzinach.
Po upływie tego czasu należy zerwać szpachelką nadmiar kleju, zaszpachlować styki płyt oraz miejsca po wkrętach lub klamrach i można natychmiast przystąpić do układania posadzki. Na suchych podłożach FERMACELL można wbudować posadzki drewniane, drewnopochodne, ceramiczne, wykładziny dywanowe oraz inne posadzki elastyczne. 

 

Porady

Trwa ładowanie...

Inspiracje

Trwa ładowanie...